Transfer deadline day: How well do you remember previous January/February signings?

Rate this post

Ngày hết hạn chuyển nhượng lại đến với chúng ta một lần nữa. Ai biết được những bản hợp đồng nào chúng ta có thể thấy?

Bạn nhớ rõ những ngày cuối mùa đông trước đó như thế nào? Hãy làm bài kiểm tra của chúng tôi và tự kiểm tra…

Xem thêm:  FA Cup quarter-finals on TV: Watch Man City v Newcastle on Saturday & Chelsea v Leicester on Sunday

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *